Toårig utdannelse oppstart august 2014

 

Utdannelsen er et toårig deltidsstudie.

Utdannelsen avsluttes med praktisk- og skriftlig eksamen.

Undervisningen vil gi en dyptgripende forståelse for betydningen av Craniosacralsystemet, bevegelsen i Craniosacralvesken og mulighetene Craniosacralterapi gir i forhold til god helse og velvære.Man vil få gjennskap til og vil utvikle evnen til palpasjon av dette fine craniosacralsystemet så vel som av av kroppens mer subtile strukturer. Det legges vekt på evnen til å lytte fra et åpent hjerte.

Utdannelsen legger vekt på å utvikle terapeutens perseptoriske ferdigheter og vil gjøre bruk av teknikker til å frigjøre fysiske så vel som psykosomatiske og mentale restriksjoner og traumer.

Utdanningen inkluderer SomatoEmotional Release. Det er en terapeutisk prosess som bruker av craniosacral diagnostikk og craniosacrale frigjøringsteknikker til å forløse rester av tidligere traumer og residue av negative tanke og følelsesmønstre.

Utdanningen inkluderer også embryologi og behandling av nyfødte.

Man vil ved endt studie kunne praktisere som cranio-sacralterapeut.

 

Målgruppe

Helsepersonell, Alternative terapeuter og andre som er interessert i  et holistisk og helhetlig perspektiv på sundhet og helse,

 

Opplegg, tider og frister

Toårig deltidsutdanning.
Studiet er inndelt i 4 module.
Hver modul strekker seg over et halvt år, kursene legges til fire helger (lørdag/søndag)  samt en langhelg ( torsdag -søndag )

Undervisningen starter kl 11:00 og avsluttes kl 18:00.

En times pause for lunsj.
Begrenset antall plasser.

Påmelding                              27. Mai
Innbetaling for modul 1       9. Juni
Oppstart                                 9. og 10. August 2014
Pris;                                        kr 21 600,- pr modul

 

Tider:

Modul 1:
9&10. Aug      6&7. Sept       2,3,4&5.Okt.   1&2.Nov         29&30.Nov 2014

Modul 2:
7&8. Feb         7&8.Mars       11&12.April   7,8,9&10.Mai             6&7.Juni 2015

Modul 3 *
15 & 16.Aug     12&13Sept    8,9,10&11 Okt          7&8. Nov        5&6.Des 2015

Modul 4 *
6&7. Feb         5&6.Mars       7,8,9&10.April           7&8.Mai          11&12.Juni 2016

(*disse datoer kan bli gjenstand for justeringer)

 

Pensum

‘CranioSacral Therapy’ av John E. Upledger DO,
OMM og Jon D. Vredevoogd, MFA
‘Beyond the Dura’ av John E. Upledger DO,
OMM ‘SomatoEmotional release’ av John E. Upledger DO,
OMM ‘Getting to Yes’ by Roger Fisher og
William Ury (Fra UPLEDGER)

 

Eksamen & Godkjenning

Eksamen bli avholdt etter endt utdanning og diplom vil bli tildelt. Vi søker nå om offentlig godkjenning av utdannelsen.

 

Generell Informasjon

Undervisningen vil innbære mye praksis. Det er viktig å palpere flere personer og bli kjent ulike rytmer, likeledes er det viktig å oppleve å motta behandling. Det er en dynamisk læreprosess der den viktigste lærdommen kommer gjennom erfaring.

 

Innhold

 

Modul 1

Denne modulen gir det nødvendige grunnlaget for å forstå craniosacralsystemet.
Praktisk forståelse av Craniosacral rytmen og craniosacral systemet.
Anatomi og fysiologi relatert til Cranio-sacralsystemet.
Dyptgående trening i palpasjon-
Teknikker for å frigjøre fascia og cranio-sacralsystemet.
– Stills
– Autherland; CV4
– Upledger; the 10 step protocol
– Stillpunkt og healing

Diagnostikk og behandling.

 

Modul 2

Videregående tekniker til frigjøring av fascia.
Frigjøring av faciliterte segmenter.
Frigjøring av suturer.
Det retrikulære alarmsystemet; struktur og funksjon
Post traumatisk stress release.
Kjeveleddet – TMJ, struktur og funksjon.
Forholder mellom sphinoid og occiput, struktur og funksjon.
Dr. Sutherland`s spinobasilar lession patterns
Hel kroppsanalyse

 

Modul 3

Diagnostisering og behandling av energisyster.
Diagnostisering og behandling av energifelt.
Somato Emosjonell frigjøring*.
Energibalansering.
Vector.
Chakraer
Hel Kropps analyse

*) Somato Emosjonell frigjøring brukes ved dysfunksjoner som kan være både fysisk, psykologisk, følelsesmessig eller spirituelt relatert.

 

Modul 4

Embriologi.
Behandling av nyfødte.
Immunsystemet.
Hjernen.
Viderekommende Craniosacralterapi.

Avsluttende eksamen skriftlig og muntlig

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.