Arkiv med oversikt over tidligere kurs i Cranio-Sacral Terapi.

 

 

Ønsker du å lære craniosacralterapi for å kunne behandle mennesker?

Nytt kurs starter helgen 14. og 15. desember 2013 på Søndre Langeli gård i Re i Vestfold.
Dette kurset er modul 1 i kursrekka og er et grunnkurs. Full utdannelse består av 5 moduler.

 

Modul 1 er på 60 timer og går over følgende 5 helger

  • Kurs 1: 14. og 15. desember 2013
  • Kurs 2: 11. og 12. januar 2014
  • Kurs 3: 28. og 29. januar 2014
  • Kurs 4: 1. og 2. mars 2014
  • Kurs 5: 29. og 30. mars 2014

Tidspunkt alle dager: 11.00-17.00
Sted: Søndre Langeli Gård, 3089 Holmestrand
Kursavgift for hele grunnkurset er NOK 17.400.-

Kursavgiften betales ved påmelding til kontonr: 1607.14.15116

Ønsker du å dele kursbeløpet kan vi avtale det ved påmelding.
Påmelding er bindende.

Grunnkurset inneholder

  • Craniosacralterapiens histore
  • Det neuromuskulære grunnlaget og den kliniske betydningen av CST
  • Palpasjon og vurdering av craniosacralsystemets funksjon
  • Behandlingsstrategier
  • Teknikker for å normalisere dysfunksjoner i fascia, muskler og ledd

For ytterligere informasjon kan du ta kontakt med Inya på:

e-post:institute@craniosacral.no

 

 

 

Utdannelsen i Craniosacralterapi Rettet mot menneske

Craniosacralrytmen er livets pust i menneskene såvel som i dyrene. Den åpner for bevissthet og forståelse for at vi alle  inneholder all informasjon som finnes i universet og at vi er forbundet med universell harmoni kroppen har en egen evne til å vise oss dette. Craniosacralrytmen gjenspeiler vår evne til å skape og til å hele.

Grunnkurset i utdannelsen går over 5 helger.
Den første helgen vil vi ha fokus på å oppdage, oppleve og utforske Craniosacralrytmen og Craniosakralsystemet, både på oss selv . Vi vil lære å kjenne vår energetiske signatur og utvikle en større  evne til å ta imot informasjon til å palpare, dvs. kjenne strukturer under huden og til å lytte til det usagte. Vi vil arbeide med holdning, bevissthet, intensjon og energi.
Vi vil se hvordan ”the cranial touch” utbalanserer tyngdekraften og åpner for en større bevissthet. Vår opgave når vi arbeider med Craniosacralterapi er derfor først og fremst å gjenoppdage det balanserende og helbredende potensiale som er i hver og en av oss .

 Kurs oppstart CST 1  i Oslo 2013

24 25 August
14-15 September
12-13 Oktober
2-3 November
29-30 N0vember.

Tid kl. 11.00  til 17.00 hver kurs dag
Prisen for kurs er kr. 19.800,- kursavgiften betales ved påmelding til kontonr: 1607 1415 116
Ved full betaling innen 01.07.2013. gis 5 % reduksjon i prisen.

Ønsker du å dele kursbeløpet kan vi avtale det ved påmelding.

Innbetaling til Konto: 16071415116.
Innmelding er bindene.

 

 

 

Craniosacralterapi for hund og hest

Velkommen til grunnkurs i craniosacralterapi, 2013 og 2014!

Påmelding nederst på denne siden…

Kurset starter helgen 14. og 15. desember, går over fem helger og holdes på Søndre Langeli Gård i Re i Vestfold.

Den craniosacrale rytmen er livets pust i både menneskene og i dyrene.  Den åpner for bevissthet for forståelse for at vi alle inneholder all informasjon som finnet i univeret, og at vi er forbundet med universell harmoni. Den craniosacrale rytmen gjenspeiler vår evne til å skape og til å helbrede.

Grunnkurset (modul 1) i craniosacralterapi går over fem weekender.
Den første helgen vil vi ha fokus på å oppdage, oppleve og utforske craniosacralrytmen og det craniosacrale systemet.

Grunnkurset (modul 1) består av fem weekendkurs:
Kurs 1: 14. og 15. desember 2013
Kurs 2: 12. og 13. januar 2014
Kurs 3: 28. og 29. januar 2014
Kurs 4: 1. og 2. mars 2014
Kurs 5: 29. og 30. mars 2014

Tid kl. 11.00  til 17.00 hver kursdag

Sted: Søndre Langeli Gård
3089 Holmestrand

Prisen for hele grunnkurset er NOK 17.400.
Kursavgiften betales ved påmelding til kontonr: 1607.14.15116

Ønsker du å dele kursbeløpet kan vi avtale det ved påmelding.
Innmelding er bindende.

For ytterligere informasjon kan du ta kontakt med Inya på:

e-post:institute@craniosacral.no

Klikk på Linken til vår Facebook side her

 

 

ICST 1 Kurs menneske Oslo 2013

Dato for oppstart av CST 1 Kurs

Utdannelsen i Craniosacralterapi Rettet mot menneske

Påmelding her nedefor på denne siden …

Craniosacralrytmen er livets pust i menneskene såvel som i dyrene. Den åpner for bevissthet og forståelse for at vi alle  inneholder all informasjon som finnes i universet og at vi er forbundet med universell harmoni kroppen har en egen evne til å vise oss dette. Craniosacralrytmen gjenspeiler vår evne til å skape og til å hele.

 

Grunnkurset i utdannelsen går over 5 helger.
Den første helgen vil vi ha fokus på å oppdage, oppleve og utforske Craniosacralrytmen og Craniosakralsystemet, både på oss selv . Vi vil lære å kjenne vår energetiske signatur og utvikle en større  evne til å ta imot informasjon til å palpare, dvs. kjenne strukturer under huden og til å lytte til det usagte. Vi vil arbeide med holdning, bevissthet, intensjon og energi.
Vi vil se hvordan ”the cranial touch” utbalanserer tyngdekraften og åpner for en større bevissthet. Vår opgave når vi arbeider med Craniosacralterapi er derfor først og fremst å gjenoppdage det balanserende og helbredende potensiale som er i hver og en av oss .

Kurs oppstart CST 1  i Oslo 2013

24 25 August
14-15 September
12-13 Oktober
2-3 November
29-30 N0vember.

Tid kl. 11.00  til 17.00 hver kurs dag
Prisen for kurs er kr. 19.800,- kursavgiften betales ved påmelding til kontonr: 1607 1415 116
Ved full betaling innen 01.07.2013. gis 5 % reduksjon i prisen.

Ønsker du å dele kursbeløpet kan vi avtale det ved påmelding.
Ta kontakt på tlf: 932 63 024.

Innbetaling til Konto: 16071415116.
Innmelding er bindene.

For påmelding kan du ta kontakt med Inya på:

Klikk på Linken til vår Facebook side her

 

 

 

Hva er kurset Equine CST?

HVORFOR IKKE BEHANDLE DYRENE OGSÅ MED CRANIOSAKRALTERAPI?

Kraniosakralrytmen er livets pust i menneskene såvel som i dyrene. Den åpner for bevissthet og forståelse for at vi alle  inneholder all informasjon som finnes i universet og at vi er forbundet med universell harmoni Dyrene har en egen evne til å vise oss dette.. Kraniosakralrytmen gjenspeiler vår evne til å skape og til å hele.

Grunnkurset i utdannelsen går over 6 helger.

Den første helgen vil vi ha fokus på å oppdage, oppleve og utforske kraniosakralrytmen og kraniosakralsystemet, både på oss selv og på dyrene. Vi vil lære å kjenne vår energetiske signatur og utvikle en større   evne til å ta imot informasjon til å palpare, dvs. kjenne strkturer under huden og til å lytte til det usagte. Vi vil arbeide med holdning, bevissthet, intensjon og energi. Vi vil se hvordan ”the cranial touch” utbalanserer tyngdekraften og åpner for en større bevissthet.

Vår opgave når vi arbeider med kraniosakralterapi er derfor først og fremst å gjenoppdage det balanserende og helbredende potensiale som er i hver og en av oss .
GRUNNUTDANNELSEN I KRANIOSAKRALTERAPI  med fokus på behandling av dyr

Kurs 1 i grunnutdanelsen i CST

Oppdag, opplev og utforsk Kraniosakralrytmen og kraniosakralsystemet.
Holdning og Etikk.
Energiforståelse og energi signatur., å kunne ta, gi og være nøytral.
Persepsjon (erverving, tolking, utvelgelse og organisering av sanseinformasjoninformasjon,
Palpasjon( subtil berøring  medidinsk diagnoseteknikk der man varsomt føler, ser med hendene for å oppdage forandringer.
Intensjon
Kraniosakral historie
Lyttestasjoner
Stillpunkt

Det store hjertet
Kurs 2 i grunnutdanelsen i CST

Hvordan rense og transformere  sinnet.
Hva er vårt kraniosakrale potensiale
Livets pust
Kommunikasjon mellom artene
Forståelse av kraniosakralsystemet og kranialsystemets terapeutiske verdi.
Anatomi og fysiologi relatert til kraniosakral systemet
Forholdet mellom kraniosakralsystemet og sykdom, smerte og dysfunksjon.
Hva er fascia (bindevev)
Behandling av fascia
Stillpunkt

Kurs 3 i grunnutdanelsen i CST

Vår indre lege og biologisk visdom
Significanse detector
Terapeutisk puls (puls som oppstår ved en helbredende  balansering og harmonisering av kroppen)
Morfologiske felt og resonanse
Teknikker til å frigjøre kraniosakralsystemet.
Hvordan lese kraniosakralrytmens kvaliteter,
Ryggmargshinnene
Frigjøringsteknikker for L5-S1,
Iliosakralleddet  og for  Occiput og Atlas
Mobilisering av ryggsøylen og  behandling av ryggproblemer.

Kurs 4 i grunnutdanelsen i CST

Faciliterte segmenter
Energisyster (opphopniner av energi)
Hjernehinnene
Pressurestatmodellen
Cerebrospinalvesken
Sentralnervesystemet og stressreaksjoner hos dyr og mennesker
Eteriske energibaner, vi finner dem i eterlegemet
Chakraer og ryggsøylen
arbeide med energifelt.
Bliss

Kurs 5 grunnutdanelsen i CST

Frigjøringsteknikker for Kranieknoklene
Frigjøringsteknikker for hjerne og ryggmargshinnene
Frigjøringsteknikker for suturene i skalle
Frigjøringsteknikker for kjeveproblemer
Bevissthet om miljet i oss og rundt oss.
De 3 kraniosakralrytmene
Lytte og forbinde med alle sanser
Ubrutt spirit
Hjertets intelligens
Dyr som formidlere og som healere

Alle kursene har demonstrasjoner og praktisk arbeide både på dyr og mennesker.

Tlf. + 47 983 62 279
e-post: institute@craniosacral.no

Prisen for alle  5 helgene er kr. 19.800,-
Kursavgiften kan deles i 2 eller flere avdrag dersom du ønsker det, og det avtales ved påmelding.
Ved full betaling ved påmelding får du 10% reduksjon i prisen.

 

 

Kurs 2013

UTDANNELSE I CRANIOSACRALTERAPI  2013  CST menneske I OSLO og Equine CST i Vestfold

Craniosacralrytmen er livets pust i menneskene såvel som i dyrene. Den åpner for bevissthet og forståelse for at vi alle  inneholder all informasjon som finnes i universet og at vi er forbundet med universell harmoni Dyrene har en egen evne til å vise oss dette. Craniosacralrytmen gjenspeiler vår evne til å skape og til å hele.

Grunnkurset i utdannelsen går over 5 helger.
Den første helgen vil vi ha fokus på å oppdage, oppleve og utforske Craniosacralrytmen og Craniosakralsystemet, både på oss selv og på dyrene. Vi vil lære å kjenne vår energetiske signatur og utvikle en større   evne til å ta imot informasjon til å palpare, dvs. kjenne strukturer under huden og til å lytte til det usagte. Vi vil arbeide med holdning, bevissthet, intensjon og energi.
Vi vil se hvordan ”the cranial touch” utbalanserer tyngdekraften og åpner for en større bevissthet. Vår opgave når vi arbeider med Craniosacralterapi er derfor først og fremst å gjenoppdage det balanserende og helbredende potensiale som er i hver og en av oss .

Påmelding 

Prisen for kurs rekken er kr. 19.800,-
Ved full betaling innen 20.9.2012. gis 10 % reduksjon i prisen.

Ønskes andre betalingsordninger. Ta kontakt på tlf: 932 63 024.
Kursavgiften kan deles i 2 dersom du ønsker det, og det avtales på forhånd ved påmelding.

Innbetaling til Konto: 16071415116.
Innmelding er bindene.